НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТ/ОБЕКТ И ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИВЪЗЛОЖИТЕЛВИД ОБЕКТ
1.Изготвяне на работен проект, доставка, монтаж и пуск в експлоатация на ПСОВ за 500 Е.Ж.Гри Груп ЕАД, гр. ВарнаВаканционно
2.Изготвяне на работен проект, доставка, монтаж и пуск в експлоатация на ПСОВ от млекопреработвателно предприятие„Млечен рай“ ЕООД, гр. ВрацаМандра
3.Изготвяне на работен проект, доставка, монтаж и пуск в експлоатация на ПСОВ за 3750 Е.Ж.„Евросилекс“ ООД, гр. ВарнаЖилищен комплекс
4.Изготвяне на работен проект за ПСОВ и реконструкция на канализация на с. ГаберОбщина ДрагоманКанализация и ПСОВ на с. Габер, общ
5.Изготвяне на работен проект за реконструкция на ПСОВ на предприятие от текстилната промишленост„Марицатекс“ АД, гр. ПловдивТекстилна промишленост
6.Изготвяне на работен проект, доставка, монтаж и пуск на ПСОВ от винопреработвателно предприятие„СИС Индъстрис“, с.ВенецВинарна
7.Изготвяне на работен проект, доставка, монтаж и пуск на ПСОВ от завод за преработка на битови отпадъциКонсорциум- Екологичен завод“, гр. ПловдивЗавод за преработка
8.Изготвяне на работен проект, доставка, монтаж и пуск на ПСОВ на Жилищен комплекс за 200 Е.Ж.„ЗЕМ проект “ ООД, гр. ВарнаЖилищен комплекс
9.Изготвяне на работен проект, доставка, монтаж и пуск на ПСОВ на Жилищен комплкес за 200 Е.Ж.„Пи Енд Ди Строй“ ООД, гр. СофияЖилищен комплекс
10.Изготвяне на работен проект, доставка, монтаж и пуск на ПСОВ на Жилищен комплекс за 300 Е.Ж.„Бритиш Бългериън Инвестмънт“ ООД, гр. ВарнаЖилище комплекс
11.Проектиране, доставка и монтаж на оборудване за корекция на PH на отпадъчни води„Балгар“ ООД, гр. ПазарджикХранително-вкусова промишленост
12.Изготвяне на работен проект, доставка, монтаж и пуск на ПСОВ на Жилищен комплекс за 200 Е.Ж.A-M-N-D Ltd., БоровецЖилищен комплекс
13.Изготвяне на работен проект, доставка, монтаж и пуск
на ПСОВ за 50 Е.Ж., предприятие за рециклиране на
черна и бяла техника
„Надин Метал“ ЕООД, гр
София
Предприятие за
рециклиране на
черна и бяла техника
14.Изготвяне на работен проект, доставка, монтаж и пуск
на ПСОВ за 400 Е.Ж., завод за производство на яйчен
меланж
„Ово-Бул“ ООД, гр.
Плевен
Завод за
производство на
яйчен меланж
15.Изготвяне на работен проект, доставка, монтаж и пуск
на ПСОВ на жилищен комплекс за 150 Е.Ж.
„Полас България“, гр.
София
Жилищен комплекс
16.Изготвяне на работен проект, доставка, монтаж и пуск
на ПСОВ на жилищен комплекс за 200 Е.Ж.
„Екопроект С“, гр. ВарнаЖилищен комплекс
17.Удобрение на работен проект за ПСОВ на гр. Троян“VON Nordenskjold”
Гр.Троян
ПСОВ на гр. Троян
18.Доставка на машинно технологично оборудване на
ПСОВ; Пукс и наладка; Въвеждане в експлоатация;
Пробонабиране и анализи; Авторски надзор
” Но Менс Ленд ” ООД
С.Дамяница
Винарна
19.Проектиране на пречиствателна станция за
производствени и битови отпадъчни води
“ШАТО Велико Търново”
Гр.Велико Търново
Винарна
20.Проектиране, доставка и шеф-монтаж на
пречиствателна станция за кланица
“Месни продукти” ООД,
с.Здравец Търговище
Кланица
21Проектиране и доставка на модулна пречиствателна
станция за отпадъчни води
“Петър Мавров” ООД
с. Горица
Вилно селище
22Доставка и шеф-монтаж на ПСПВ – Омекотителна
инсталация за пароцентрала
МБАЛ “Проф. Д-р Ст.
Кирович”АД
Гр.Стара Загора
Болница
23Проектиране, доставка, шеф-монтаж на модулни
ПСОВ с остраняване на азот и фосфор – 50 Е.Ж. – 2 бр.
и 100 Е.Ж. – 1 бр
“Е&С Имоти” ООД
Гр.Смолян
Жилищен комплекс
24Проектиране , доставка и шеф-монтаж на модулна
пречиствателна станция за битови отпадъчни води с
остраняване на азот и фосфор за 1000 Е.Ж.
“Строителна фирма Рила”
ЕООД, с. Шишковци
ПСОВ на с.
Шишковци, общ.
Кюстендил
25Проектиране на ПСОВ на с. Мурсалево, общ. Кочериново
община КочериновоПСОВ на с.
Мурсалево, общ.
Кочериново
26Проектиране, доставка и монтаж на ПСОВ за 150 Е.Ж.Спец.болница за
долекуване и
рехабилитация, Район
Панчерево
Болница
27Проектиране, доставка и шеф-монтаж на модулна
ПСОВ за 50 Е.Ж.
“БИ СИ ЕН Резидънсис”
ООД, гр. София
Жилищен комплекс
28Работни проекти за „Доставка на оборудване и
строителство за ПСОВ – 200 м3/ден и 400 м3/ден за
площадката на АЕЦ Белене“
“ОРГЕНЕРГОСТРОЙ”
ЕАД,
АЕЦ Белене
АЕЦ Белене
29Предпроектно проучване; съдействие за издаване на
разрешително за заустване, изготвяне на работен
проект, доставка, шеф-монтаж, пуск и наладка на
ПСОВ за 500 Е.Ж. с остраняване на азот и фосфор
“БОРА – РВБ” 00Д
С.Осеново, гр. Варна
Жилищен комплекс
30Преинвестиционно проучване и изготвяне на работен
проект на ПСОВ на с. Черниче, общ. Симитли
Община СимитлиПСОВ на с.
Черниче, общ.
Симитли
31Доставка на модулна ПСОВ за 500 Е.Ж.“Софт – Ю” ООД
С.Егрек, гр. Крумовград
ПСОВ на с. Егрег,
общ. Крумовград
32Изготвяне на технически проект за реконструкция и
рехабилитация на водоснабдителната мрежа и
съоръжения на с. Глогово, общ. Тетевен
Общ. ТетевенВодоснабдяване на
с. Глогово, общ.
Тетевен
33Изработване на технически проект за
„Канализационна система и съоражения” и за ПСОВ
на с. Раковски, общ. Каварна
Община КаварнаПСОВ на с.
Раковски, общ.
Каварна
34Изготвяне на работни проекти за ПСОВ на гр.
Оряхово и с. Селановци, общ. Оряхово
Астра 2005 ЕООД, гр.
Благоевград
ПСОВ на гр.
Оряхово и с.
Селановци, общ.
Оряхово
35Изготвяне на технически проект за „Изграждане на
ПСОВ и канализация на село Дебрен, общ. Гърмен
Общ. ГърменПСОВ на с. Дебрен,
общ. Гърмен
36Изготвяне на работен проект – Реконструкция на
напорен водопровод на ПС Неделище І-ви подем до
ПС Неделище ІІ-ри подем на гр. Драгоман, общ.
Драгоман
Община ДрагоманВодоснабдяване на
гр. Драгоман, общ.
Драгоман
37“Изготвяне на план за собствен мониторинг на
отпадни води” и “План за действие в аварийни
ситуации на площадката на строителство на АЕЦ
“Белене”
“ЗАД Атомстройекспорт –
клон Белене” КЧТ
АЕЦ Белене
38Доставка на модулна ПСОВ за 500 Е.Ж. на с. Студен
кладенец, общ. Крумовград
“Дурал” ООД,
с. Студен кладенец
ПСОВ на с. Студен
кладенец, общ.
Крумовград
39Доставка на модулна ПСОВ за 150 Е.Ж.“Когер енд Партнерс”
ООД, гр. София
Жилищен комплекс
40Изготвяне на геоложко проучване; Геодезическо
заснемане; Хидроложко прочуване; Работен проект за
изграждане на комбинирана канализационна мрежа на
гр. Две Могили; Изготвяне на работен проект за
реконструкция на вътрешната водопроводна мрежана
гр. Две Могили; Изготвяне на технически проект за
изграждане на градска пречиствателна станция за
отпадъчни води на гр. Две Могили за 5300 Е.Ж.
“ЕКОПРО КОНТРОЛ”
ООД, гр. Две Могили
Водоснабдяване,
канализация и
ПСОВ на гр. Две
Могили
41
Интегриран воден проект за реконструкция на
водоснабдителна мрежа, изграждане на
канализационна мрежа и ПСОВ на с. Галата, общ.
Тетевен
Община ТетевенВодоснабдяване,
канализация и
ПСОВ на с. Галата,
общ. Тетевен
42Техническа помощ за предпроектни проучвания,
финансови анализи, анализ на ползи-разходи, работно
проектиране, ОВОС, изготвяне на тръжни документи
за строителство и надзор и форма за кандидатстване
за финансиране на интегриран инвестиционен проект
за подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води на гр. Тетевен
Община ТетевенВодоснабдяване,
канализация и
ПСОВ на гр.
Тетевен, общ.
Тетевен
43Изготвяне на технически проект, доставка и шефмонтаж на ПСОВ за 200 Е.Ж.“Лайтхаус Голф Ризорт”
АД, Гр.Каварна
Ваканционно
селище
44Доставка и шеф- монтаж на ПСОВ за 150 Е.Ж.“Осъм Инвест Консулт”
ООД, Гр. Троян
Хотелски комплекс
45Изготвяне на работен проект по всички части
съгласно изискванията по ЗУТ и наредбите към него,
вкл. и ПБЗ; Доставка и монтаж на два броя модулни
ПСОВ и машинно -технологично оборудване;
Въвеждане в експлоатация на пречиствателно
съоръжение за 500 Е.Ж.
“Стенстрой-Инженеринг”
ЕООД, гр. София
Жилищен комплекс
46Проектиране, доставка и шеф-монтаж на модулна
ПСОВ за 200 Е.Ж.
ЕТ “Шейнур Моллов -Нуртаб“, гр. Гоце ДелчевВаканционно
селище
47Изготвяне на работен проект, доставка на модулна
ПСОВ и технологично оборудване за 200 Е.Ж.
“Масон инженеринг”
ООД,
гр. София
Жилищен комплекс
48Изготвяне на работен проект и доставка на модулна
ПСОВ за 150 Е.Ж.
“Арнаудовстрой” ООД,
гр. Несебър
Хотелски комплекс
49Изготвяне на технически проект; Доставка на модулна
ПСОВ с включено машинно-технологично
оборудване; Шеф монтаж и въвеждане в експлоатация
“ЕН ДИ БИ” ЕООД, с.
Рибарица, общ. Тетевен
Хотелски комплекс
50Изготвяне на технически проект за ПСОВ за 1300 Е.Ж.
на с. Майско, общ. Елена
“Места Инженеринг”
ООД,
Гр. София
ПСОВ на с. Майско,
общ. Елена
51
Проектиране, доставка, монтаж на модулна ПСОВ за
200 Е.Ж. с. Казичене, местност Промишлена зона –
Север
“Инвестра” АД, гр.
София
Индустриален парк
52Изготвяне на Работен проект и доставка на модулна
ПСОВ за 50 Е.Ж.
ЕТ “Лъвида Л.Аврамов”,
гр. София
Жилищна сграда
53Изготвяне на предпоректно проучване, изготвяне на
документи за преценка на необходимостта от ОВОС,
изготвяне на технически проект, доставка на ПСОВ за
50 Е.Ж.
“ПиМ Груп” ООД, гр.
София
Жилищна сграда
54Доставка, монаж и въвеждане в експоатация на ПСОВ
за мандра
ПИП Трейд” ООД
с.Давидово
Мандра
55Изготвяне на технически проект, доставка, монтаж и
пускане в екплоатация на модулна ПСОВ за 50 Е.Ж.
”Билта“ ЕАД, гр. СофияЖилищна сграда
56Изготвяне на технически проект, доставка, монтаж и
пускане в екплоатация на модулна ПСОВ за 150 Е.Ж.
„ЛВ Глоуб“ ООД, гр.
Велико Търново
Жилищен комплекс
57Изготвяне на технически проект, доставка, монтаж и
пускане в екплоатация на модулна ПСОВ за 50 Е.Ж.
„Елтрейд“ ООД, гр.
София
Хотелски комплекс
58Изготвяне на технически проект, доставка, монтаж и
пускане в екплоатация на ПСОВ
„Милве“ АД, гр. Бяла
Слатина
Фармацефтичен
завод
59Изготвяне на предпоректно проучване, изготвяне на
документи за преценка на необходимостта от ОВОС,
изготвяне на документи за разрешително за заустване,
изготвяне на технически проект, доставка и монтаж на
ПСОВ
„Провадсол“ ЕАД, гр.
Провадия
Добив на сол
60Изготвяне на преценка необходимостта от ОВОС,
изготвяне на предпроектни проучвания, изготвяне на
технически проект, доставка и шеф-монтаж на ПСОВ
за 1400 Е.Ж.
“Гемар” ООД С. КрапецВаканционно
селище
61Изготвяне на прединвестиционно проучване за
изпълнение на проект „Подобряване на басейна на р.
Камчия чрез изпълнение на интегриран воден проект
за с. Люляково, община Руен, област Бургас“
Община РуенПСОВ на с.
Люляково, общ.
Руен
62Изготвяне на технически проект, доставка, монтаж и
пускане в екплоатация на модулна ПСОВ за 100 Е.Ж.
„Конов“ ЕООД, с.
Рибарица
Хотелски комплекс
63Изготвяне на Работен проект за обект „Реконструкция
и модернизация на пречиствателна станция за
отпадъчни води“
“Дуропак Тракия” АД, гр.
Пазарджик
Хартиена
промишленост
64
Изготвяне на идеен проект за обект „Подобряване на
басейна на р. Камчия чрез изпълнение на интегриран
воден проект за с. Люлякова, община Руен, област
Бургас“
Община РуенПСОВ на с.
Люляково, общ.
Руен
65Изготвяне на работен проект, доставка, монтаж и
пуска в експлоатация на ПСОВ
„Романтика Форест“ АД,
гр.Пазарджик
Ваканционно
селище
66Изготвяне на Технически проект, доставка, монтаж и
пуска в експлоатация на ПСОВ
“Булмаркет ДМ” АД, гр.
Русе
Производство на
биодизел
67Изготвяне на обследване, технически проект,
доставка, монтаж и пуск на машинно-технологично
оборудване за реконструкция на ПСОВ
“Колхида – Сливен” АД,
гр. Сливен
Пране на вълна
68Изготвяне на прединвестиционни проучвания за
водоснабдителна и канализационна мрежана
територията на с. Мусомище , общ. Г. Делчев
Община Гоце ДелчевВиК и ПСОВ на с.
Мусомища, общ.
Гоце Делчев
69Изготвяне на прединвестиционни проучвания за
водоснабдителна и канализационна мрежа и ПСОВ на
територията на с. Баня, общ. Разлог
Община РазлогВодоснабдяване,
канализация и
ПСОВ на с. Баня,
общ. Разлог
70Изготвяне на техн. проект за пречиствателна станция
за отпадни води по проект: „Подобряване и развитие
на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в с.
Трилистник, общ. „Марица“, област Пловдив“
Община МарицаПСОВ на с.
Трилисник, общ.
Марица
71Актуализация на предварителни проучвания и
изготвяне на идеен проект на ПСОВ на гр. Своге и
създаване на план за управление на утайките
Община СвогеПСОВ на гр. Своге,
общ. Своге
72Изготвяне на работен проект, доставка на оборудване
и технологична сграда за ПСОВ за „Реконструкция и
модернизация на Петролно-Складова база Илиенци“
Джи Пи Груп ООД, гр.
София
Нефтена база на
Лукойл
73Изготвяне на предпроектни поручвания, идеен проект
и технически проект за „Реконструкция на Галваничен
цех“
„Терем – Георги
Бенковски“, гр. Пловдив
Галваничен цех
74Цялостно изпълнение на проект за „Реконструкция и
модернизация на Пречиствателна станция за
отпадъчни води“
“Дуропак Тракия” АД,
гр.Пазарджик
Хартиена
промишленост
75Изготвяне на идеен проект за Интегриран проект за
воден цикъл на град Велико Търново – реконструкция
на ПСОВ, реконструкция на канализационна и
водопроводна мрежа
Община Велико ТърновоВодоснабдяване,
канализация и
ПСОВ на гр. Велико
Търново, общ.
Велико Търново
76Доставка, шеф – монтаж, пуск и наладка на машинно
– технологично оборудване за модулна
пречиствателна станция за битови отпадъчни води от
канализационната система на с. Стамболово, община
Ихтиман
„Мирикал“ ЕООД, гр.
София
ПСОВ на с.
Стамболово, общ.
Ихтиман
77Преработка на технически проект за изграждане на
ПСОВ на територията на „Дамяница“ АД
„Дамяница“ АД, с.
Дамяница, общ.
Сандански
Винарна
78Изготвяне на работни проекти за обекти: ПСОВ на с.
Михнево и с. Габрене
Община ПетричПСОВ на с.
Михнево и с.
Габрене, общ.
Петрич
79Изготвяне на работен проект за обект: ПСОВ на с.
Кочево
Община СадовоПСОВ на с. Кочево,
общ. Садово
80Изготвяне на работен проект за обект: ПСОВ на с.
Кочево – Външна Инфраструктура
Община СадовоПСОВ на с. Кочево,
общ. Садово
81Изготвяне на работни проекти за обекти: ПСОВ на с.
Боголин, с. Долен, с. Фъргово, с. Годешево, с.
Жижево, с. Крибул, с. Туховица, с. Осина и
с.Ваклиново
Община СатовчаПСОВ на с. Боголин,
с. Долен, с. Фъргово,
с. Годешево, с.
Жижево, с. Крибул,
с. Туховица, с.
Осина, с. Ваклиново
82Изготвяне на идеен и работен проекти за обект:
ПСОВ на с. Ресилово
Община Сапарева баняПСОВ на с.
Ресилово, общ.
Сепарева баня
83Доставка, монтаж и пуск в експлоатация на ПСОВ за
150 Е.Ж.
„Подеминженеринг“
ООД, гр. София
Жилищен комплекс
84Доставка, монтаж и пуск в експлоатация на ПСОВ с.
Крушовица, общ. Мизия, 1000 Е.Ж.
„Мирикал“ ЕООД, гр.
София
ПСОВ на с.
Крушовица, общ.
Мизия
85Пречистване на инфилтрат от Претоварна станция
Балчик
„Нанкови“ ООД, гр.
Балчик
Претоварна станция
за отпадъци
866
Пречистване на инфилтрат от регионално депо за
отпадъци „Стожер“
Нанкови“ ООД, гр.
Балчик
Претоварна станция
за отпадъци
87Проектиране, доставка и пуск в експлоатация на
пречиствателна станция за отпадъчни води за 50 Е.Ж.
„Техномаш-българска
индустриална група“ АД,
гр. Нова Загора
Хотелски комплекс
88Проектиране, доставка и пуск в експлоатация на
пречиствателна станция за отпадъчни води за 30 Е.Ж.
„Дрийм Хоум
Дивелъпмънт “ ООД, гр.
София
Жилищна сграда
89Доставка, монтаж,пуск и наладка на машинно-технологично оборудване на пречиствателна станция
за отпадъчни води за 1120 Е.Ж., ПСОВ на с.
Трилистник, общ. Марица
„Кераминженеринг “ АД,
клон Багренци, с.
Багренци, общ.
Кюстендил
ПСОВ на с.
Трилисник, общ.
Марица
90Доставка, монтаж, пуск и наладка на машинно-технологично оборудване на пречиствателна станция
за отпадъчни води на с. Глогово, общ. Тетевен, 1600
ЕЖ
„Инженеринг Доберсек
ГмбХ“, Германия
ПСОВ на с. Глогово,
общ. Тетевен
91Доставка, монтаж и пуск и наладка на машинно- технологично оборудване на пречиствателна станция
за отпадъчни води на с. Кочево, общ. Садово, 500 Е.Ж.
„Инженеринг Доберсек
ГмбХ“, Германия
ПСОВ на с. Кочево,
общ. Садово
92Доставка, монтаж и пуск и наладка на машинно-технологично оборудване на пречиствателна станция
за отпадъчни води на с. Карабунар, общ. Септември,
330 Е.Ж.
„Тарктур“ЕООД, гр.
София
ПСОВ на с.
Карабунар, общ.
Септември
93Доставка, монтаж, пуск и наладка на машинно-технологично оборудване на пречиствателна станция
за отпадъчни води на с. Ръжево Конаре , общ.
Калояново, 2000 Е.Ж.
„Драгиев и Ко“ООД, гр.
Пловдив
ПСОВ на с. Ръжево
Конаре, общ.
Калояново
94Доставка, монтаж, пуск и наладка на машинно-технологично оборудване на пречиствателна станция
за отпадъчни води на с. Житница, общ. Калояново,
1900 Е.Ж.
„Драгиев и Ко“ООД, гр.
Пловдив
ПСОВ на с.
Житница, общ.
Калояново
95Доставка, монтаж, пуск и наладка на машинно-технологично оборудване на пречиствателна станция
за отпадъчни води на с. Жижево, общ. Сатовча, 380
Е.Ж.
„Агромах“ гр.
Благоевград
ПСОВ на с. Жижево,
общ. Сатовча
96Доставка, монтаж, пуск и наладка на машинно-технологично оборудване на пречиствателна станция
за отпадъчни води на с. Долен, общ. Сатовча, 410 Е.Ж.
„Агромах“ гр.
Благоевград
ПСОВ на с. Долен,
общ. Сатовча
97Доставка, монтаж, пуск и наладка на машинно-технологично оборудване на пречиствателна станция
за отпадъчни води на с. Туховища, общ. Сатовча, 890
Е.Ж.
„Агромах“ гр.
Благоевград
ПСОВ на с.
Туховища, общ.
Сатовча
98Доставка, монтаж, пуск и наладка на машинно-технологично оборудване на пречиствателна станция
за отпадъчни води на с. Ваклиново, общ. Сатовча,
1300 Е.Ж.
„Агромах“ гр.
Благоевград
ПСОВ на с.
Ваклиново, общ.
Сатовча
99Доставка, монтаж, пуск и наладка на машинно-технологично оборудване на пречиствателна станция
за отпадъчни води на с. Фъргово, общ. Сатовча, 500
Е.Ж.
„Агромах“ гр.
Благоевград
ПСОВ на с.
Фъргово, общ.
Сатовча
100Доставка, монтаж, пуск и наладка на машинно-технологично оборудване на пречиствателна станция
за отпадъчни води на с. Оряховец, общ. Баните, 500
Е.Ж.
„Станилов“ ЕООД, гр.
София
ПСОВ на с.
Оряховец, общ.
Баните
101Доставка, монтаж, пуск и наладка на машинно-технологично оборудване на пречиствателна станция
за отпадъчни води на с. Михнево, общ. Петрич, 1500
Е.Ж.
„Агромах“ гр.
Благоевград
ПСОВ на с.
Михнево, общ.
Петрич
102Доставка, монтаж, пуск и наладка на машинно-технологично оборудване на пречиствателна станция
за отпадъчни води на с. Черниче, общ. Симитли, 1200
Е.Ж.
„Агромах“ гр.
Благоевград
ПСОВ на с.
Черниче, общ.
Симитли
103Доставка, монтаж, пуск и наладка на машинно-технологично оборудване на пречиствателна станция
за отпадъчни води на с. Габрене, общ. Петрич, 1000
Е.Ж.
„Бонима“ ЕООД, гр.
София
ПСОВ на с. Габрене,
общ. Петрич
104Доставка, монтаж, пуск и наладка на машинно-технологично оборудване на пречиствателна станция
за битова отпадна вода и маслозадържатели за
отделяне на петролни продукти от дъждовната
канализация на Газохранилище „Чирен“, общ. Враца
„Мегатурс-1“ ЕООД, гр.
София
Газохранилище
Чирен
105Изготвяне на технически проект за обект: ПСОВ на
месопреработвателно предприятие на фирма „Чех-Йосиф Новосад“ ООД, с. Соколово, общ. Дрянов
„Чех-Йосиф Новосад“
ООД, с. Соколово
Кланица и мандра
106Изготвяне на идеен проект, технически консултации и
предоставяне на ноу-хау технология за обект: ПСОВ и
система за допречистване на пречистените води
формирани на територията на Югозападен
университер „Неофит Рилски“ , гр. Благоевград
Югозападен университер
„Неофит Рилски“ , гр.
Благоевград
Университет
107Доставка, монтаж, пуск и наладка на модулна ПСОВ
на предприятие за преработка на месо в с. Левуново,
общ. Сандански
Мезе“ ЕООД, с.
Левуново
Преработка на месо
108Доставка, монтаж, пуск и наладка на модулна ПСОВ
за 150 Е.Ж. на СПА хотел в с. Рупите, общ. Сандански
„Си Трейд“ гр. СофияХотелски комплекс
109Доставка, шеф-монтаж, пуск и наладка на машинно-технологично оборудване на ПСОВ на
месопреработвателно предприятие на фирма „Чех-Йосиф Новосад“ ООД, с. Соколово, общ. Дряново
„Чех-Йосиф Новосад“
ООД, с. Соколово
Кланица и мандра
110Доставка,монтаж,пуск и наладка на пречиствателна станция с капацитет 200 Е.Ж.ИА Военни клубове и военно почивно делоХотелски комплекс
111Доставка и монтаж на оборудване на съществуваща пречиствателна станция на Млекопреработвателно предприятие – гр. Видин„Кубар строй” ЕООДМлекопреработвателно
предприятие
112Реконструкция и увеличаване на капацитета на ПСОВ, Доставка и монтаж на ПСОВ с капацитет 500 Е.Ж.„Лайтхаус Голф Ризорт” АД, гр. КаварнаГолф игрище
113Доставка,монтаж,пуск и наладка на пречиствателна станция с капацитет 150 Е.Ж. „ Бодиарт ” ЕООДМногофункционална сграда

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре