Categories: News
      Date:  16, 2012
     Title: Изграждането продължава

 

Изгражда се най-новата пиролизна инсталацияПродължава работата по изграждането на една от най-новите пиролизни инсталации за производствота на електрическа енергия.Проектът се осъществява от компанията Екопроект-водеща в областа на възобновяеми енергийни източници и ще бъде една от най-големите инсталации изграждани досега у нас.Изграждането и продължава и в момента,като се очаква системата да заработи на пълна проектна мощност до няколко месеца.В България компанията работи по още 2 проекта за високотермична пиролизна газификация.Преобразуването на твърдите битови отпадъци в екологично чиста енергия е иновация на нашето енергийно бъдеще.